Το βιβλίο των αποφάσεων | Mikael Krogerus & Roman Tschappeler.

Το βιβλίο των αποφάσεων | Mikael Krogerus & Roman Tschappeler

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιός παίρνει τις αποφάσεις; Το παραπάνω ερώτημα ήταν μία σκέψη η οποία πέρναγε συχνά από το μυαλό μου. Ποιός παίρνει τις αποφάσεις για τη ζωή μου; Παίρνω τις αποφάσεις εγώ; Τις παίρνει κάποια ανώτερη δύναμη; Τι καθορίζει ποιές αποφάσεις θα πάρουμε; Continue reading