Μήπως αυτό-οδηγούμαστε σε μία ακόμα οικονομική κρίση; Ναι στην προφύλαξη από τον κορονοϊό, όχι σε υπερβολικά μέτρα!

Οικονομικές επιπτώσεις από τα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό.

Γράφει ο Ιωάννης Χουρδάκης.

Το 2008 η χώρα πέρασε μία πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση δίχως προηγούμενο η οποία δημιουργήθηκε λόγω επιπτώσεων αποφάσεων προηγούμενων χρόνων που οδήγησαν τη χώρα στο σημείο αυτό, η χώρα βέβαια δεν ήταν η μόνη που πέρασε τη δυσκολία αυτή αλλά η οικονομική κρίση επηρέασε την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Δώδεκα χρόνια αργότερα ένας ιός έρχεται να ταράξει τον κόσμο ολόκληρο με πολύπλευρες επιπτώσεις τόσο στους τομείς της υγείας όσο & στους τομείς της εργασίας & της οικονομίας.

Παρατηρούμε ότι μέρα με τη μέρα κλείνουν ύστερα από εντολή αρμόδιων δημόσιων φορέων η μία επιχείρηση μετά την άλλη  με στόχο την προστασία από τον κορονοϊό. Ο γράφων αυτού του άρθρου έχοντας & οικονομικές σπουδές θα εστιάσει στις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών σαν επέκταση των μέτρων πρόληψης που λαμβάνονται.

Αναμφισβήτητα η αποφυγή συγκέντρωσης πολλών ανθρώπων σε κοινό χώρο θα βοηθήσει στη μη εξάπλωση του κορονοϊού, όμως ο οικονομικός αποπνιγμός της χώρας που δημιουργείτε με αποφάσεις των ηγετών της τι αποτελέσματα αναμένεται να έχει;

Τα πραγματικά αυστηρά μέτρα που εφαρμόζονται για τον κορονοϊό έχουν αναμφισβήτητα επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία σε ένα σημείο που η χώρα μόλις είχε αρχίσει να ανακάμπτει από την οικονομική κρίση του 2008.

Η υγεία & η προφύλαξη από την εξάπλωση του ιού σωστά & αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, όμως τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί οδηγούν αρκετούς επαγγελματίες στο έστω & προσωρινό κλείσιμο των επιχειρήσεών τους & σαν αποτέλεσμα πολλούς εργαζομένους χωρίς εργασία ή προσωρινή παύση αυτής.

Μία χώρα με στιβαρή οικονομία & με πολίτες που ευημερούν τόσο από πλευράς υγείας όσο & από οικονομικής & εργασιακής άποψης οδηγεί ένα λαό σε καλύτερες ημέρες. Όμως όπως παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες το κλείσιμο ξενοδοχείων, καφετεριών, άλλων χώρων εστίασης & λοιπών επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε τεράστια πτώση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας για το τρέχον έτος, σαν αποτέλεσμα των συρρικνωμένων τζίρων των επιχειρήσεων, όπως αυτοί διαφαίνονται σίγουρα για το πρώτο τρίμηνο του έτους.Παράλληλα & με τη νέα αγορά ελληνικών ομολόγων  σαν πακέτο στήριξης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με επιτόκιο της τάξεως του 2% οι οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού & των πολύ αυστηρών μέτρων που λαμβάνονται θα έχουν μακρόχρονη επίπτωση στον Ελληνικό λαό. Σίγουρα πάντως το χαμηλό επιτόκιο στο οποίο δανείστηκε η χώρα αποτελεί κάτι θετικό.

Μήπως θα πρέπει όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις να σταθμίσουν τι αντίκτυπο θα έχουν οι οικονομικές αυτές επιπτώσεις στην Ελληνική κοινωνία & αν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται ναι μεν μας σώσουν από τον κορονοϊό αλλά μακροπρόθεσμα οι συνέπειές τους δε θα είναι ασήμαντες;